สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สิทธิพิเศษของตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐานเออีโอ

ด้าน หัวข้อย่อย ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ด้านพิธีการ ศุลกากร นำของเข้า    1.  ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่...

อ่านต่อ